Ceník služeb

CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

Potvrzení o zdravotním stavu ke studiu, sportu nebo pro sociální služby 100,-
Vystavení duplikátu ztracené pracovní neschopnosti 50,-
Průkazy (řidičský, zbrojní, svářečský, plavební). Vystavení 500,-
Průkazy. Rozšíření skupin a prodloužení 300,-
Potravinářský průkaz – doživotní 400,-
Zdravotní prohlídka pro zaměstnavatele 500,-
Výpis ze zdravotní dokumentace pro zaměstnavatele 300,-
Zpráva pro pojišťovnu (dle rozsahu) 200-500,-
Očkování na žádost pacienta (netýká se tetanu) 100,-
Předoperační vyšetření před výkony nehrazenými pojišťovnou 500,-
Základní vyšetření nepojištěného pacienta 500,-
Kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta 300,-
Administrativní zprávy pro vlastní účely pacienta (dle rozsahu) 200-400,-
Administrativní úkon v cizím jazyce 500,-