Služby

Zajištění potřebných přístrojových vyšetření, odběrů krve, moči a ostatního biologického materiálu s jeho dalším laboratorním zpracováním přímo v prostorách zdravotnického zařízení. Základní předoperační vyšetření. Vyšetření řidičů motorových vozidel, držitelů zbrojních a profesních průkazů.

Našimi smluvními pojišťovnami jsou:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

205 Průmyslová zdravotní pojišťovna

207 Oborová zdravotní pojišťovna

209 Zaměstnanecká poj. ŠKODA

211 Zdravotní pojišťovna MV

213 Revírní bratrská zdr. pojišťovna

333 Pojišťovna VZP, a.s.